Flughafen Tsushima TSJ

befindet sich nähe von Tsushima, Japan, +9:00 GMT