Baiyun Airport CAN

located near Guangzhou, China, +8:00 GMT