Chiang Kai Shek Airport TPE

located near Taipei, Taiwan, Republic of China, +8:00 GMT http://www.taoyuan-airport.com/english