Ching Chuan Kang Airport RMQ

located near Shalu, Taiwan, Republic of China, +8:00 GMT