Kingscote Airport KGC

located near Kingscote, Australia, +10:30 GMT