Nizhniy Novgorod Airport GOJ

located near Nizhniy Novgorod, Russian Federation, +4:00 GMT