Phitsanulok Airport PHS

located near Phitsanulok, Thailand, +7:00 GMT