Tianjin Airport TSN

located near Tianjin, China, +8:00 GMT