Xianyang Airport XIY

located near Xi An, China, +8:00 GMT