Xingyi Airport ACX

located near Xingyi, China, +8:00 GMT