Yinchuan Airport INC

located near Yinchuan, China, +8:00 GMT